Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 63/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami, specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości”