Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 71/St.Pod./2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/St.Pod/2017 Rektora UEP z dnia 9 października 2017 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi”