Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 73/St.Pod./2017

w sprawie sprostowania omyłki w Zarządzeniu nr 34/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 6 września 2017 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rozliczenia kadrowo-płacowe”