Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 76/St.Pod./2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu piątej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”