Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 77/St.Pod./2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 26/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 17 sierpnia 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Analizy rynkowe i strategiczne”