Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 79/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na Studia Podyplomowe „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce”