Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 8/St.Pod./2017

w sprawie sprostowania omyłki w Zarządzeniu nr 36/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 6 września 2017 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie”