Educating for 34 442 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 86/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Menedżer sportu”