Program studiów:

1 zjazd:
- Strategia, system, zarządzanie zmiana - trzy wymiary CRM
- Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji

2 zjazd:
- Zarządzanie zmiana w organizacji
- Procesy CRM i ich modelowanie

3 zjazd:
- Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami z klientami
- Projekt biznesowy i techniczny CRM

4 zjazd:
- Organizacja i zarządzanie projektami zmian

5 zjazd:
- Psychologia w zarządzaniu projektami
- Seminarium
- Posługiwanie się oprogramowaniem wspierającym zarządzanie projektami (MS Project)

6 zjazd:
- Szkolenia i motywacja użytkowników systemu CRM

7 zjazd:
- Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych cz. I
- Seminarium
- Specyfika projektów wdrożeniowych ICT - perspektywa dostawcy oprogramowania

8 zjazd:
- Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych
- Zarządzanie ryzykiem w projekcie

9 zjazd:
- Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych cz. II
- Seminarium
- Zarządzanie jakością w projekcie

10 zjazd:
- Case study wdrożeń systemów CRM i ERP
- Seminarium