Organizator studiów:


Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert

http://www.katrach.ue.poznan.pl

Kierownik studiów:


dr Maria Kiedrowska, 
e-mail: maria.kiedrowska@ue.poznan.pl