dr  Olena Shelest-Szumilas
 Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania