Uchwała nr 43 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwała w sprawie liczby prodziekanów na każdym z wydziałów

Uchwała nr 42 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwała w sprawie liczby członków Senatu oraz podział mandatów przedstawicieli do Senatu

Uchwała nr 41 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwała ustalająca skład uczelnianego kolegium elektorów oraz podział mandatów przedstawicielskich w uczelnianym kolegium elektorów

Uchwała nr 40 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - pełny skład Komisji

Uchwała nr 39 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 38 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Uchwała nr 37 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich

Uchwała nr 36 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przewodniczący