W dniu 26 stycznia 2017 roku odbyła się I Konferencja Rady Finansów pt. Wyzwania współczesnych finansów - teoria i praktyka – oczekiwania i możliwości współpracy” organizowana pod patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

Podczas Konferencji Dziekan WE prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak oraz Przewodniczący Rady Finansów prof. Jacek Lisowski wręczyli nominacje przybyłym przedstawicielom praktyki oraz przedstawili skład i zadania Rady Finansów II kadencji.
Celem Konferencji była wymiana opinii i dyskusja nt. płaszczyzn współpracy pomiędzy praktyką (instytucje finansowe, instytucje publiczne i biznes) a nauką (nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci). Uczestnicy spotkania dyskutowali w ramach dwóch sesji:

- pierwszej pt. „Strategiczne wyzwania dla współpracy WE z praktyką wobec zmian otoczenia zewnętrznego.”

- drugiej pt. „Praktyka a dydaktyka - oczekiwania i możliwości współpracy”.

Konferencję uświetnił wykład inauguracyjny pt. "Finansyzacja gospodarki", który wygłosił prof. Marek Ratajczak – Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem.