9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 r.

Nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia organizacyjne otrzymał m.in. prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej.

Nagrody Ministra przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku naukowego. 

Serdecznie gratulujemy!