Szanowni Państwo,
chciałbym Państwa zaprosić do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowe„PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”
Konferencja odbędzie się w dniach 5- 7 września 2018 r. w Karpaczu.

Merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym problemom ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

We współczesnym świecie wspomniana problematyka jest wyraźną determinantą działalności społeczno-ekonomicznej człowieka, co oznacza, że podmioty gospodarujące powinny uwzględniać wpływ i znaczenie problemów występujących w ramach realizacji polityki ekonomicznej na skuteczne i efektywne prowadzenie swej działalności.

Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych, pragniemy gościć w Karpaczu przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Konferencja stanowi forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze określonym jej merytorycznym zakresem.

Głównym celem Konferencji jest prezentacja dorobku poświęconego wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami publicznymi i polityką ekonomiczną oraz z funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.

Nadesłane przez Państwa referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną zamieszczone w publikacji – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 punktów wg Komunikatu MNiSW z 26.01.2017 r.).

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej Konferencji i zachęcamy do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników.

prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Termin:
5 - 7 września 2018 r. Zakres tematyczny:
Tematyka konferencji podporządkowana jest jej tytułowi, dotyczy zatem szerokiego spektrum zagadnień i aktualnych dylematów ekonomii, polityki ekonomicznej oraz finansów publicznych.
Organizator:
Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komitet organizacyjny:
Przewodniczący / kierownik naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski
Sekretarz naukowy:
dr Michał Sosnowski
dr Arkadiusz Żabiński
Członkowie:
dr hab. Waldemar Tyc, prof. UE 
dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UE 
dr Małgorzata Gasz
dr Adriana Politaj
dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska
dr Magdalena Rękas
Miejsce konferencji i noclegi:
Hotel Relaks
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 4
tel. (+48) 75 64 80 650
www.hotel-relaks.pl
Hotel Sandra SPA Karpacz
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 3
tel. (+48) 75 75 19 151
www.sandra.karpacz.pl
Dwór Liczyrzepy
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 4b
tel. (+48) 75 76 19 337
www.dworliczyrzepy.pl
Opłata konferencyjna wynosi:
Wariant I
750,00 zł i obejmuje:
 • recenzowaną publikację (bez uczestnictwa)
  Wariant II
1190,00 zł i obejmuje:
 • recenzowaną publikację
 • materiały konferencyjne,
 • obiad w 1. dniu,
 • uroczystą kolację w 1. dniu,
 • przerwy kawowe,
 • wizyta studyjna w Pradze.
Wariant III
1390,00 zł i obejmuje:
 • 2 noclegi w pokoju 2-osob. ze śniadaniem,
 • recenzowaną publikację
 • materiały konferencyjne,
 • obiad w 1. dniu,
 • uroczystą kolację w 1. dniu,
 • przerwy kawowe,
 • wizyta studyjna w Pradze.
W wariancie III dopłata do pokoju 1-osob. wynosi 190,00 zł.
W zakresie wizyty studyjnej powyższa opłata obejmuje: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bilety do zwiedzanych obiektów, prowiant na drogę, obiad w restauracji w Pradze, ubezpieczenie KL i NNW.
Publikacja:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 pkt wg Komunikatu MNiSW z 26.01.2017 r.), publikacja w jęz. polskim lub angielskim
Ważne terminy:
Termin zgłoszeń (online) i nadsyłania pełnych tekstów na konferencję poprzez system SENIR dla Uczestników, którzy chcą zamieścić artykuł w publikacji wręczanej na Konferencji: 15 marca 2018 r.
Termin zgłoszeń (online) i nadsyłania pełnych tekstów na konferencję poprzez system SENIR dla Uczestników, którzy chcą zamieścić artykuł w publikacji wydanej po Konferencji (grudzień 2018)30 kwietnia 2018 r.
Termin wnoszenia opłat: 15 maja 2018 r.
Konto do wpłat konferencyjnych:
BZ WBK O/Jelenia Góra 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430
W tytule: KN - Problemy ekonomii..., 2018, Imię i Nazwisko uczestnika.
Rejestracja online oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
Konferencja Problemy ekonomii... Karpacz 2018
oraz w załączonym pliku 
W razie pytań i wątpliwości proszę się kontaktować:
mgr Agieszka Zdun, tel. (075) 753 82 52, agnieszka.zdun@ue.wroc.pl
dr Michał Sosnowski, michal.sosnowski@ue.wroc.pl