Wiedza i umiejętności

Przygotowanie specjalistów w zakresie różnych form inwestowania na rynkach kapitałowych i ich efektywności, możliwych do wykorzystania przez prywatnych inwestorów na rynkach akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, jak również w segmencie private bankingu i lokat alternatywnych.

 

Specjalność kształtuje też umiejętności inwestowania i zarządzania finansami prywatnych inwestorów oraz doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i finansowego. 

 

Obszary tematyczne

  1. Jak zachowują się inwestorzy prywatni w otoczeniu rynkowym? – wybrane przedmioty: prawidłowości i paradoksy rozwoju konsumpcji, oszczędności w rachunku gospodarstw domowych, private banking, finanse behawioralne, zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych.
  2. Jak zarządzać na rynku kapitałowym finansami prywatnymi? – wybrane przedmioty: analizy giełdowe, giełda jako instytucja alokacji kapitału, fundusze inwestycyjne, lokaty alternatywne, otwarte fundusze emerytalne, zarządzanie aktywami inwestorów indywidualnych.
  3. Jak dokonywać wyborów na rynku? – wybrane przedmioty: wybór portfela aktywów, bankowość inwestycyjna, negocjacje, Investor Relations, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia emerytalne i na życie, Private banking.

 

Cele kształcenia

  1. poznanie zagadnień dotyczących różnych form inwestowania na rynku kapitałowym
  2. przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnymi
  3. wykształcenie umiejętności w zakresie wyboru stosownych  instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, zarządzania portfelem inwestycyjnym, podejmowania decyzji oraz wybór strategii inwestycyjnych.
  4. poznanie tajników efektywności inwestowania w różne formy alokacji (np. lokaty bankowe, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne) oraz zaawansowane produkty finansowe: private banking czy lokaty alternatywne.
  5. zdobycie umiejętności do pełnienia funkcji doradczych dla prywatnych inwestorów