Celem Studium jest przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnymi. Słuchacze poznają wiedzę dotyczącą różnych form inwestowania na rynku kapitałowym. Zdobędą umiejętności w zakresie wyboru konkretnych instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, podejmowania decyzji oraz wyboru strategii inwestycyjnych. Zapoznają się z tajnikami efektywności inwestowania w różne formy alokacji (np. lokaty bankowe, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne) oraz zaawansowane produkty finansowe: private banking czy lokaty alternatywne. Nabędą także umiejętności do pełnienia funkcji doradczych dla prywatnych inwestorów.

Aplikacje na studium prosimy składać elektronicznie na stronie studiów podyplomowych:
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.172.html

Zapraszamy!!!


Dokumenty można dostarczać osobiście pod adres ul. Powstańców Wlkp. 16, Collegium Altum, pok. 1312a
lub przesłać na adres Katedry: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.