Aktualności

II Kongres Demograficzny 2012

22-23 marca w Warszawie odbył się II Kongres Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego, w skład komitetu wchodził prof. dr hab. Józef Orczyk, Przewodniczący KNoPiPS PAN, który w drugim dniu Kongresu prowadził panel nt. „Czy starzenie się ludności krajów UE może być szansą, czy musi być hamulcem rozwoju?”