Pierwsza odsłona cyklu „Kino w działaniu” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Salę Centrum Amarant, w wiosenny wieczór 24 marca, po brzegi wypełniła publiczność zainteresowana tematyką migracji zarobkowych.  Po pokazie trzech filmów wywiązała się żywa dyskusja, tematycznie balansująca między wymiarem praktycznym i teoretycznym tego społeczno-ekonomicznego zjawiska. Było to możliwe dzięki zaproszonym prelegentom: dr Alli Maievskiej, prawniczce zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom oraz prof. Maciejowi Żukowskiemu, rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Publiczność oraz prelegenci wspólnie zastanawiali się nad tym czy migracja jako zjawisko w wielu barwach i odcieniach może skończyć się happy endem? Jak wygląda  w liczbach oraz jakie są prognozy dotyczące tego zjawiska? Czy migrację należy powstrzymać, czy może jest zupełnie naturalnym procesem? Czy Polska powinna otwierać się na migracje i jaki będzie los rodaków za granicą? Wreszcie, jaka jest odpowiedź polityki społecznej na dynamiczne procesy migracyjne?

Pomysł na kino w działaniu zrodził się wśród studentek i studentów polityki społecznej, kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na co dzień podczas studiów dyskutują oni o wielu zjawiskach dotykających współczesne społeczeństwa. Stąd pomysł by także poza murami uczelni dyskutować o problemach społecznych, które dotykają nas wszystkich.

Pozostało wiele zagadnień do poruszenia, o których już niebawem będziemy dyskutować. Jednym z nich są problemy rynku pracy, łączące się często z migracjami.