W dniu 20 kwietnia 2017 roku XXX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich powołało prof. dr. hab. Jana Szambelańczyka w skład Komisji Etyki Bankowej IX kadencji na lata 2017-2020.
Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji 29 maja 2017 roku prof. Jan Szambelańczyk został wybrany wiceprzewodniczącym.
Gratulujemy!