Po prawej stronie znajdują się dwa studia przypadków do pobrania. W I Etapie konkursu uczestnik wybiera jedno z nich (przygotowane przez firmę IKEA lub przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Poniżej znajdują się linki do artykułów, które mogą pomóc w rozwiązaniu studium przypadku. Skorzystanie z artykułów nie jest wymagane do przygotowania poprawnego rozwiązania zadania!

Linki do artykułów - studium przypadku przygotowane przez IKEA:

Linki do artykułów - studium przypadku przygotowane przez KPiPS:


  1. https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/180082/ul%20UmowaPra-UmowCywilno-Internet.indd.pdf
  2. http://www.pizs.pl/files/723397080/file/pizs_nr_9_2014_int.pdf -  str. 2-6
  3. http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_knapinska.pdf
  4. http://polpan.org/wp-content/uploads/2014/05/POLPAN_raport_Niepewne-uczestnictwo.pdf
  5. http://ibs.org.pl/publications/fikcja-zatrudniania-w-polsce-propozycje-wyjscia-z-impasu-piotr-arak-piotr-lewandowski-piotr-zakowiecki/
  6. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/51725/01_Malgorzata_Gielda.pdf - str. 26-29