Poniżej znajdują się wyniki I etapu konkursu "Ekonomia z ludzką twarzą". W każdym przypadku otrzymana liczba punktów stanowi średnią ocen dwóch członków komisji konkursowej. Każda zgłoszona osoba została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się dnia 31.05.2019.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułami, na podstawie których przygotowane zostaną pytania do drugiego etapu konkursu. Odnośniki umożliwiające pobranie każdego z artykułów zostały zamieszczone w zakładce II Etap.

Imię i Nazwisko

Średnia

Maria Lipińska 45.5
Zofia Kaczmarek 43.5
Ewelina Radziszewska  42.5
Wiktoria Hombek 41
Filip Kołaczyk 41
Hugon Kotwas 40
Adrian Fatyga 36
Patryk Lewandowski 35
Zuzanna Fiłka 34
Michalina Kowalska 31
Adam Figaj 22.5
Tomasz Jankowiak 21.5
Aleksandra Kotala 21