Home

Nagrody dla prof. dr hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka uhonorowała Pana prof. dra hab. Mariana Gorynię, nagrodą indywidualną drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Pan prof. dr hab. Marian Gorynia, otrzymał także nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej.