Artykuły w czasopismach

Piotr Trąpczyński, Elitsa R. Banalieva
Institutional Difference, Organizational Experience, And Foreign Affiliate Performance: Evidence From Polish Firms
Journal of World Business, 2016.

Marta Götz, Barbara Jankowska
Internationalization by State-owned Enterprises (SOEs) and Sovereign Wealth Funds (SWFs) after the 2008 Crisis. Looking for Generalizations
International Journal of Management and Economics, no 50, July 2016, pp. 63-81.

Marian Gorynia, Jan Nowak, Piotr Trąpczyński i Radosław Wolniak
FDI from Central and Eastern Europe: the Polish perspective
Baltic Rim Economies Review, 1/2016, p. 56.

Milena Ratajczak-Mrozek
On the Way to Being a Micromultinational - Hindrances and Success Factors
The Future of Global Organizing (Progress in International Business Research, Volume 10), Rob Van Tulder, Alain Verbeke, Rian Drogendijk (ed.), Emerald Group Publishing Limited, pp.295 - 311Monografie


Marzenna A. Weresa, Arkadiusz M. Kowalski, Emilia B. Sieńko-Kułakowska

ROZWÓJ KLASTRÓW I METODY EWALUACJI

Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.


Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska (redakcja naukowa)

Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu

Difin, 2016.


Piotr Trąpczyński, Łukasz Puślecki, Mirosław Jarosiński

Competitiveness of CEE Economies and Businesses. Multidisciplinary Perspectives on Challenges and Opportunities

Springer, 2016.


Piotr Trąpczyński

Foundations of Foreign Direct Investment Performance

Wydawnictwo UEP, 2016.