News

Kwiecień 2010

W kwietniu 2010 Katedra Marketingu Międzynarodowego otrzymała grant na realizację projektu "Kształtowanie powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa". Badania przeprowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą na wzbogacenie oraz uszczegółowienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.