Educating for 34 552 days
News

Kwiecień 2013

Dr Milena Ratajczak-Mrozek opublikowała artykuł Business Networks and Cooperation Within the Supply Chain as a Determinant of Growth and Competitiveness w czasopiśmie  „The European Financial Review” (April/May 2013) wydawanym w Londynie i skierowanym do praktyków bizesu - przede wszystkim menedżerów i finansistów (artykuł dostępny również pod adresem http://www.europeanfinancialreview.com/?p=6537)

W dniach 15-20 kwietnia 2013r. dr Milena Ratajczak-Mrozek wizytowała Uppsala Universitet w Szwecji w ramach pobytu badawczo-szkoleniowego finansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus. W trakcie wizyty M. Ratajczak-Mrozek wzięła udział w seminariach prowadzonych przez głównych badaczy  Industrial Marketing and Purchasing Group oraz odbyła szereg konsultacji dotyczących swojego projektu badawczego. Pobytowi towarzyszyły także rozmowy na temat potencjalnych kierunków badań.


W dniach 5-6 kwietnia 2013r. mgr Filip Nowacki wziął udział w konferencji Uniwersytet Trzeciej Generacji, podczas której wygłosił referat pt. "Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu trzeciej generacji-uniwersytet czy przedsiębiorstwo".