1 kwietnia 2014 r. zespół Katedry Marketingu Międzynarodowego rozpoczął realizację projektu finansowanego z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu: "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)". 

W dniach 29 kwietnia – 3 maja dr Bartosz Deszczyński gościł na Uniwersytecie w Lipsku z wykładami poświęconymi Zarządzaniu Relacjami z Klientami. Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus STN