Educating for 34 552 days
News

Marzec 2013

W dniach 18-21 marca 2013 dr Milena Ratajczak-Mrozek wzięła udział w konferencji międzynarodowej "The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems – ACIIDS 2013", odbywającej się Kuala Lumpur w Malezji. Dr Ratajczak-Mrozek była członkiem International Program Committee oraz wygłosiła referat pt. "Cooperation between Logistics Service Providers Based on Cloud Computing" (współautorstwo dr Arkadiusz Kawa). Artykuł o tym samym tytule został opublikowany w Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 7803 (Springer).

W dniu 8 marca 2013r. odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr. Łukasza Małysa pt.: „Wpływ powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji na wyniki przedsiębiorstwa”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP, a recenzentami dr hab. Maja Szymura-Tyc, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Obrona doktorska mgr. Łukasza Małysa została jednogłośnie przyjęta przez Komisję. Prezentowana rozprawa została wysoko oceniona przez Recenzentów i po głosowaniu przez Komisję została zgłoszona do wyróżnienia.