News

Marzec 2014

Na spotkaniu strategicznym 21 marca 2014r. Katedra Marketingu Międzynarodowego została wyróżniona jako jedna z dziesięciu najbardziej wszechstronnych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W dniu 28 marca 2014r., w sali 611 Altum, odbyło się otwarte zebranie Katedry Marketingu Międzynarodowego. Przedmiotem zebrania była prezentacja dwóch koncepcji rozpraw doktorskich Panów mgr. Filipa Nowackiego oraz mgr. Marcina Wieczerzyckiego.


W dniach 26-27 marca 2014r. na zaproszenie Katedry Marketingu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł Prof. Dr. Christiana Roßnagela z Jacobs University Bremen. W ramach wizyty prowadzone były rozmowy dotyczące współpracy obu uczelni, m.in. w ramach proponowanego programu anglojęzycznego International Knowledge Management and Innovation (zdjęcie).

Na spotkaniu strategicznym 21 marca 2014r. Katedra Marketingu Międzynarodowego została wyróżniona jako jedna z dziesięciu najbardziej wszechstronnych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W dniu 28 marca 2014r., w sali 611 Altum, odbyło się otwarte zebranie Katedry Marketingu Międzynarodowego. Przedmiotem zebrania była prezentacja dwóch koncepcji rozpraw doktorskich Panów mgr. Filipa Nowackiego oraz mgr. Marcina Wieczerzyckiego.


W dniach 26-27 marca 2014r. na zaproszenie Katedry Marketingu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł Prof. Dr. Christiana Roßnagela z Jacobs University Bremen. W ramach wizyty prowadzone były rozmowy dotyczące współpracy obu uczelni, m.in. w ramach proponowanego programu anglojęzycznego International Knowledge Management and Innovation (zdjęcie).