Dr Milena Ratajczak-Mrozek uczestniczyła w IV Kongresie Nauk o Zarządzaniu “Inspiracje i innowacyjność nauk o zarządzaniu”, organizowanym przez Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa w dniach 31.03-1.04.br..
Dr Milena Ratajczak-Mrozek wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Rozwój przedsiębiorstwa a sieci” w trakcie V Sympozjum z cyklu „Współczesne problemy zarządzania” pt. „Sieci kontekstem rozwoju przedsiębiorstw” organizowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie 18 marca br..
Dr Milena Ratajczak-Mrozek została wybrana na przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kadencja 2016/2020).
Dr Miłosz Łuczak i dr Bartosz Deszczyński zostali wybrani na przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kadencja 2016/2020)