News

Październik 2011

24 i 25 października 2011r. w ramach International Week organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Marketingu Międzynarodowego gościła Maiię Deutschmann z Europa-Universität Viadrina (Frankfurt Oder).
7 października 2011r. opublikowane zostały listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku. W ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, mgr Adam Dymitrowski uzyskał dofinansowanie dla projektu badawczego pt. "Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa".

W dniach 12- 13 października 2011r. odbyła się konferencja B2B Forum 2011. Organizatorem konferencji B2B Forum Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw jest CentrumB2B przy Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jedną z sesji  poprowadził dr Robert Szczepański, a dr Milena Ratajczak- Mrozek oraz mgr Łukasz Małys przedstawili analizę empiryczną pt. "Wpływ współpracy formalnej i nieformalnej w ramach łańcucha dostaw na wyniki rynkowe przedsiębiorstw".