Educating for 34 434 days
News

Październik 2013

W październiku 2013 zespół Katedry Marketingu Międzynarodowego w składzie prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, dr Miłosz Łuczak, dr Milena Ratajczak-Mrozek, dr Bartosz Deszczyński, dr Łukasz Małys, mgr Adam Dymitrowski, mgr Marcin Soniewicki, otrzymałNagrodę Zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 - za książkę pt. „The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process” (red. K. Fonfara). Dodatkowo dr Milena Ratajczak-Mrozek otrzymała Nagrodę Zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za monografię pt. „Sieci w gospodarce” (red. M. Ciesielski).