23 października br. dr Bartosz Deszczyński oraz dr Marcin Soniewicki wzięli udział w konferencji Big Data Smarter zorganizowanej przez Katedrę Informatki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Dr Milena Ratajczak-Mrozek otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W  dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla uczonych złożono 700 wniosków i wyłoniono 202 laureatów, z czego tylko 7 osób reprezentuje nauki ekonomiczne. M. Ratajczak-Mrozek została sklasyfikowana na wysokim 45 miejscu, a stypendium zostało przyznane na okres 3 lat. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. O przyznaniu stypendium decyduje m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.