Marcin Olszewski, doktor nauk ekonomicznych, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jego zainteresowania obejmują problematykę związaną z konkurencyjnością przedsiębiorstw turystycznych, pomiarem i zarządzaniem jakością usług turystycznych, wykorzystaniem nowych technologii w turystyce, a także zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach turystycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących powyższej tematyki.


Od 2003 r. pracuje w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia wg. autorskiego programu z przedmiotów: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach turystycznych  oraz E-commerce w turystyce.


Zaangażowany w projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW oraz NCN dotyczące wpływu zarządzania wiedzą na skuteczność konkurowania przez jakość w przedsiębiorstwach hotelarskich oraz uwarunkowań jakości pracy w turystyce. Współautor kilku regionalnych strategii rozwoju turystyki oraz raportów dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw. 


Prowadził szkolenia dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (2004 r i 2008) oraz pracowników Międzynarodowych Targów Poznańskich (2010).  Brał udział w międzynarodowej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Uniwersytetem Innsbrucku (lata 2006 – 2007) oraz Uniwersytetem Kadir Has w Instambule (2014 r.).


Funkcje pełnione w UEP:

  • od 2016: członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
  • od 2016: członek Komisji Programowej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
  • 2012-2013, 2016-2017:  członek Zespołu ds. oceny parametrycznej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej  

  • 2012-2016: członek Komisji ds. Strategii Wydziału Gospodarki Międzynarodowej  
  • 2012-2016: członek Komisji Rektorskiej ds. Socjalnych

Projekty badawcze: