Studia I stopnia

Opis specjalności

Logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, co więcej jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego studia licencjackie na specjalności logistyka międzynarodowa mają charakter studiów zawodowych. Mają one przygotować studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć.


Wiedza i umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na specjalności logistyka międzynarodowa będzie dysponował umiejętnościami z zakresu logistyki, które obejmą działania operacyjne i podejmowanie decyzji związane z planowaniem i realizacją zakupów, organizowanie struktury dystrybucji i zarządzanie sprzedażą, planowanie produkcji i zaopatrzenia, kontrolę stanów magazynowych surowców, materiałów, komponentów i wyrobów gotowych, przy wykorzystaniu systemów informatycznych.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Kształcenie w zakresie internacjonalizacji i globalizacji oraz podstaw biznesu międzynarodowego – wybrane przedmioty: strategie przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym, międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, prawo międzynarodowe, analiza finansowa operacji międzynarodowych, 
 • Kształcenie w zakresie makro- i mezoekonomicznych zagadnień logistyki międzynarodowej – wybrane przedmioty: zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw, transport międzynarodowy, europejska polityka transportowa, 
 • Kształcenie w zakresie mikroekonomicznych zagadnień logistyki międzynarodowej – wybrane przedmioty: logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, magazynowanie i obsługa zapasów w biznesie międzynarodowym, analityczne podstawy decyzji logistycznych, logistyka produkcji i zaopatrzenia, systemy informatyczne dla logistyki, logistyka dystrybucji.

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć: 

 • wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów w danej dziedzinie,
 • prezentacje multimedialne (także z udziałem praktyków),
 • interaktywne ćwiczenia grupowe,
 • warsztaty (także z udziałem praktyków),
 • case studies,
 • zajęcia terenowe w przedsiębiorstwach,
 • konwersatoria i seminaria.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności logistyka międzynarodowa są poszukiwani we wszystkich sektorach gospodarczych i na różnych szczeblach zarządzania, zarówno w dużych koncernach międzynarodowych, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwenci mogą zajmować następujące stanowiska: kierownik działu logistyki i marketingu, kierownik działu zaopatrzenia, specjalista ds. gospodarki zapasami, analityk w dziale zakupów, spedytor międzynarodowy. 


Studia II stopnia

Opis specjalności

W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki międzynarodowej w XXI wieku jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Widoczny jest wzrost roli usług logistycznych, realizowanych w ponadgranicznych systemach logistycznych, których konfiguracja musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe. Skuteczność logistyki w wymiarze międzynarodowym zależy od właściwych wyborów strategicznych, w zakresie stopnia lokalnego dostosowania działań oraz poziomu ich globalnej standaryzacji, w szerokim kontekście internacjonalizacji. Dlatego podstawowym celem specjalności logistyka międzynarodowa na studiach magisterskich jest przygotowanie studentów do podejmowania strategicznych dla firm decyzji. Przykładowo mogą to być decyzje o lokalizacji działalności (w wymiarze międzynarodowym), o wyborze źródeł zaopatrzenia, o stopniu wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych (outsourcing).


Wiedza i umiejętności

Logistyk to zawód, który współcześnie jest jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych stanowisk w Polsce i na świecie. Od menedżera logistyka wymaga się interdyscyplinarnej i wszechstronnej wiedzy. Dlatego na specjalności logistyka międzynarodowa, w sposób kompleksowy, w tym z uwzględnieniem nauki dwóch języków obcych, przygotowuje się studentów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania logistyką międzynarodową, zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw. W efekcie, zarządzanie logistyką międzynarodową przedstawiane jest jako wykorzystanie wiedzy umożliwiającej działanie w zróżnicowanych warunkach biznesu międzynarodowego i kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji w heterogenicznym geograficznie, ekonomicznie, prawnie, społecznie i kulturowo środowisku międzynarodowym.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Kształcenie w zakresie internacjonalizacji i globalizacji oraz podstaw biznesu międzynarodowego – wybrane przedmioty: międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe prawo publiczne, finanse międzynarodowe, 
 • Kształcenie w zakresie makro- i mezoekonomicznych zagadnień logistyki międzynarodowej – wybrane przedmioty: zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw, logistyka w usługach – ujęcie międzynarodowe, logistyka powtórnego zagospodarowania (ekologistyka), zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, koszty logistyki, 
 • Kształcenie w zakresie mikroekonomicznych zagadnień logistyki międzynarodowej – wybrane przedmioty: logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, spedycja międzynarodowa i usługi logistyczne, elastyczne systemy logistyczne, zarządzanie procesowe.

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć 

 • wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów w danej dziedzinie,
 • prezentacje multimedialne (także z udziałem praktyków),
 • interaktywne ćwiczenia grupowe,
 • warsztaty (także z udziałem praktyków),
 • case studies,
 • zajęcia terenowe w przedsiębiorstwach,
 • konwersatoria i seminaria.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich na specjalności logistyka międzynarodowa są predestynowani do pracy na stanowiskach, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju firmy decyzje. 
Absolwenci mogą zajmować następujące stanowiska: menedżer logistyki w korporacji międzynarodowej, dyrektor centrum logistycznego, dyrektor ds. zakupów strategicznych, wiceprezes ds. logistyki. Wykształcony menedżer logistyki może także pracować w administracji państwowej (np. jako pełnomocnik prezydenta miasta ds. logistyki miejskiej).