Poznań, 20.06.2015 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Mgra Jacka Małyszko

 

na temat: „Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

 

odbędzie  się   6  lipca   2015  roku   o    godz.  12:30

w sali 236 A  Uniwersytetu Ekonomicznego  w  Poznaniu

przy  al. Niepodległości 10,  (Gmach Główny,  II piętro).

                                                                       

Promotor:            prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

                        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                               Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                               Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

Promotor            dr Agata Jolanta Filipowska

pomocniczy:            Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                               Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                               Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

Recenzenci:            dr hab. Maria Mach-Król, prof. nadzw. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Ekonomii
Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

dr hab. inż. Andrzej Kobyliński, prof. nadzw. SGH
            Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Analiz Ekonomicznych

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

                                                            Dziekan Wydziału

                                           Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

                                          prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP