Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej zapraszają serdecznie do udziału w II Dniach WIGE, które będą się składać z dwóch oddzielnych części:


część 1 -Oblicza WIGE (5.04.2018)- koordynator: dr Marcin Bartkowiak z Katedry Matematyki Stosowanej,


część 2 - VIII Ogólnopolska Konferencja "Matematyka i Informatyka na usługach Ekonomii" im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego (6.04.2018) pod honorowym patronatem JM Rektora UEP prof. dr hab. Macieja Żukowskiego - koordynator: dr hab. Krzysztof Echaust, prof. nadzw. UEP,  kierownik Katedry Badań Operacyjnych.