Zgłoszenie uczestnictwa z referatem – 11.03.2018
Zgłoszenie uczestnictwa bez referatu – 12.03.2018
Przesłanie streszczenia referatu – 11.03.2018
Informacja o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji – 15.03.2018
Uiszczenie opłaty i przesłanie potwierdzenia opłaty – 26.03.2018

Termin nadesłania treści artykułu – 15.04.2018