Wypełniony formularz elektroniczny wraz ze streszczeniem referatu (max. 1300 znaków ze spacjami) należy do dnia 05.03.2018 wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres organizatorów.
Link do formularza on-line: https://goo.gl/forms/wp0DMyPvChkgYgrb2


Formularz do pobrania i przesłania drogą elektroniczną.

Referaty
Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów związanych z różnorodnymi aspektami wykorzystania metod ilościowych i narzędzi informatycznych w ekonomii i zarządzaniu. Streszczenie referatu należy dołączyć do elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.

Streszczenie powinno przedstawiać podstawowe tezy/wnioski, które stanowić będą przedmiot referatu. Zaakceptowane przez Radę Naukową referaty zostaną przez autorów zaprezentowane w czasie konferencji.

Do referatu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim.