W dn. 17.10.2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin podjął decyzję o przyznaniu Wydziałowi Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktoranckich dla 14 osób i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach I edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „doktorat wdrożeniowy” na lata 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Kierownikiem I edycji tego typu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP.