Na 13 wyróżnień i nagród XXI edycji Konkursu Fundacji UEP na najlepszą pracę magisterską i licencjacką oraz X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską sześć zostało przyznanych studentom i doktorom Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:

w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką

III miejsce otrzymał Marcin Kożykowski - za pracę, pt. Syntetyczna miara kondycji finansowej spółki a kształtowanie się stóp zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, napisaną pod kierunkiem dr Doroty Wiśniewskiej,

wyróżnienie otrzymała Katarzyna Sprawka - za pracę, pt. Kurs walutowy GBP/PLN w świetle teorii parytetu siły nabywczej pieniądza, napisaną pod kierunkiem dr Doroty Wiśniewskiej,

w Konkursie na najlepszą pracę magisterską

II miejsce otrzymał mgr Mateusz Szajdak - za pracę, pt. Zbieżność i stabilność wahań kursu walutowego w kontekście wejścia do Eurostrefy, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Doman, prof. zw. UEP,

wyróżnienie otrzymała mgr Anita Szymczak - za pracę, pt. Ekspozycja kredytowa jako kanał rozprzestrzeniania ryzyka kontrahenta, napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Małgorzaty Doman, prof. zw. UEP,

w Konkursie na najlepszą pracę doktorską

I miejsce otrzymała dr Aleksandra Rutkowska - za rozprawę, pt. Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Matłoki, prof. zw. UEP,

wyróżnienie otrzymała dr Karolina Sobczak - za rozprawę, pt. Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models; promotor pracy:  dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, prof. Jean-Christophe Poutineau.

 

Gratulujemy!