Tegoroczna Konferencja odbędzie się w dniach 30 i 31 marca 2017.

OPŁATY:

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł

- dla uczestników bez referatów - 300 zł

- dla doktorantów i studentów UEP - 200 zł

i obejmuje:

- wyżywienie w trakcie obrad,

- materiały konferencyjne,

- numer czasopisma „Studia Oeconomica Posnaniensia”

- imprezy towarzyszące.


Opłatę należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
BZWBK O/3 w Poznaniu
numer konta:
54 1090 1359 0000 0000 3501 8918
z dopiskiem: "imię i nazwisko uczestnika, Konferencja WIGE 2017”

NOCLEGI:

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów związanych z noclegiem.
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.
W pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie odbywać się będą obrady Konferencji, znajdują się trzy hotele:

Hotel Lech
ul. Św. Marcin 74
61-809 Poznań
tel. 61 853 08 79 

Hotel Royal
ul. Święty Marcin 71
601-808 Poznań
tel. 61 85 82 300

Zespół Pokoi Gościnnych PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań
tel. / fax 61 851 68 41