Kierownik projektu /Principal investigator: dr hab. Barbara Będowska - Sójka
Tytuł: Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego
Title: The measurement of liquidity and the dynamics of the transaction process.
Czas realizacji/ Duration: 2018.02.07 - 2020.02.06.
Grant number: UMO-2017/25/B/HS4/01546