Monografie

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: Świat-Europa-Polska

Eulalia Skawińska,
Romuald I. Zalewski,
PWE,
Warszawa 2009

Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem klastrów, które mobilizują potencjał regionów i mają prowadzić do wzrostu ich konkurencyjnej przewagi czy bardziej zrównoważonego rozwoju. Zaletą podręcznika są prezentacje dziesięciu klastrów wysokiej i średniej technologii, a także analiza czynników sukcesu i warunków rozwoju klastrów w Polsce.


Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.