Wykłady:
 • Przyrodnicze Podstawy Jakości - semestr zimowy, I rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji, 30 godz./semestr; prof. dr hab. Jan Jasiczak
 • Wstęp do Towaroznawstwa - semestr zimowy, I rok Towaroznawstwa, 10 godz./semestr; prof. dr hab. Jan Jasiczak
 • Chemia Ogólna -semestr zimowy, I rok Towaroznawstwa, studia stacjonarne/wieczorowe pierwszego stopnia, 30 godzin./semestr; prof dr hab Jan Jasiczak, prof. dr hab. Romuald Zalewski
 • Chemia organiczna - semestr letni, I rok Towaroznawstwa, 2 godz. tygodniowo tzn. 30 godz./semestr; prof. dr hab. Jan Jasiczak 
 • Elementy chemii - semestr letni, I rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji, 15 godz. wykładu; prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. dr hab. Romuald Zalewski
 • Determinanty jakości wyrobów - semestr zimowy, I rok Towaroznawstwa studiów drugiego stopnia - niestacjonarnych; prof. dr hab. Jan Jasiczak
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC) -semestr zimowy, IV rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia; prof. dr hab. Romuald Zalewski, prof.zw.UEP, dr hab. Alicja Maleszka, prof.nadzw.UEP
 • Projektowanie SPC - semestr zimowy MPK, I rok, studia stacjonarne drugiego stopnia; dr hab. Alicja Maleszka, prof.nadzw.UEP
 • Economical aspects of quality -wykład dla cudzoziemców; prof. dr hab. Romuald Zalewski, prof.zw.UEP
 • Metody Fizykochemiczne w Towaroznawstwie 30W -semest zimowy, I rok Towaroznawstwa, studia pierwszego stopnia stacjonarne/wieczorowe, 30 godzin./semestr; dr Alfred Błaszczyk
 • Elementy Fizyki i Metrologii - semestr zimowy, I rok ZiIP, studia pierwszego stopnia stacjonarne/wieczorowe, 30 godzin./semestr; dr Alfred Błaszczyk
Ćwiczenia:
 • Chemia Ogólna- semestr zimowy, I rok Towaroznawstwa, 30 godz./semestr; prowadzący: dr inż Krzysztof Melski (koordynator), dr inż. Hanna Śmigielska, dr inż. Katarzyna Mikołajczyk-Bator, dr inż. Marta Purol, Prof dr hab. Alicja Maleszka, pracownicy naukowo-techniczni: Wanda Nowaczyk (koordynator zespołu technicznego), Teresa Szymańska, Janina Żarnowska 
 • Chemia organiczna - semestr letni, I rok Towaroznawstwa, 4 godz. tygodniowo tzn. 45 godz./semestr; prowadzący: dr Dariusz Kikut-Ligaj (koordynator dydaktyczny ćwiczeń), dr inż. Hanna Śmigielska, dr Alfred Błaszczyk, pracownicy naukowo-techniczni: Janina Żarnowska (koordynator zespołu technicznego), Wanda Nowaczyk, Teresa Szymańska
 • Elementy chemii - semestr letni, I rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji, 30 godz ćwiczeń /semestr; prowadzący: dr inż. Hanna Śmigielska (kordynator dydaktyczny ćwiczeń), dr Dariusz Kikut-Ligaj, dr inz Katarzyna Mikołajczyk-Bator, pracownicy naukowo-techniczni: Janina Żarnowska (koordynator zespołu technicznego), Wanda Nowaczyk, Teresa Szymańska
Laboratoria z przedmiotów:
 • Metody Fizykochemiczne w Towaroznawstwie 45Ć (towaroznawstwo I rok)
 • Elementy Fizyki i Metrologii (EFiM) 30 Ć semestr zimowy, I rok Towaroznawstwa/ZiIP, studia stacjonarne/wieczorowe pierwszego stopnia, 30 godzin./semestr;
prowadzący:
dr A. Błaszczyk (koordynator dydaktyczny laboratorium Fizyki/EFiM)
dr inż. J. Jasnowska-Małecka
mgr. inż. D. Rodewald

pracownicy naukowo-techniczni:
Maria Witajewska