Zapisy na poszczególne grupy ćwiczeniowe z chemii organicznej (Towaroznawstwo, I rok) i z elementów chemii (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I rok) odbędą się w dniach 15 -16 luty w godzinach od 09.00 do 14.00 w sali 51 A.
Informacja  o zapisach na ćwiczenia z mikrobiologii (Towaroznawstwo, II rok) oraz z metod kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, III rok) zostanie przekazana odpowiednio na pierwszym wykładzie z poszczególnych przedmiotów.
W sprawie zapisów na ćwiczenia z metod fizyko-chemicznych w towaroznawstwie (Towaroznawstwo, I rok)  można kontaktować się z dr hab inż. Krzysztofem Melskim.
Podział studentów na grupy ćwiczeniowe z przedmiotu metody fizyko-chemiczne w towaroznawstwie znajduje się na stronie internetowej Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości