W 2009 roku rozpoczęło swoją działalność Studenckie Koło Naukowe Inventum przy Katedrze Biochemii i Mikrobiologii.

Połączenie trzech katedr Wydziału Towaroznawstwa w jedną Katedrę Przyrodniczych Podstaw Jakości oznacza dla SKN Inventum nowe możliwości!

Aktywność koła naukowego przewidziana jest na polu naukowym(poznawanie nowoczesnych technik badawczych, wizyty studyjne w instytutach i laboratoriach) oraz praktycznym (organizowanie wykładów otwartych, współpraca z przedsiębiorstwami).

Osoby zainteresowane wstąpieniem do SKN Inventum proszone są o kontakt mailowy z opiekunem koła - Panią dr Danielą Gwiazdowską (d.gwiazdowska@ue.poznan.pl).