Monografie

Akredytacja. Potwierdzenie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej

Alicja Maleszka,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2010
Monografia ma na celu przede wszystkim pokazanie ciągłego budowania i tworzenia zasad funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego w zakresie swobodnego przepływu towarów. Autorka prezentuje na szerszym tle certyfikacyjne i akredytacyjne wymagania jako swego rodzaju uregulowania urzędowe. W pracy zawarte są odniesienia do badań jakości artykułów spożywczych oraz jednostek oceniających zgodność kompetencji laboratoriów badawczych.

Książka w księgarni UEP