Pracownicy

mgr inż. Anna Michalska

PhD student at the Department of Natural Science and Quality Assurance

Education

2009 – Master of Commodity Science, Poznań University of Economics and Business

 

Professional experience

2014 – till now - PhD Student, Poznań University of Economics and Business

2011 – till now - Certification Specialist                     

 

Lectures

Statistical Process Control (lab.), Commodity Science, first-cycle studies and second-cycle studies

 

Area of scientific research

PhD student's research interests include quality management, statistical methods in quality and production management, market surveillance and conformity assessment. PhD student conducts research in the field of voluntary certification of consumer durable goods.

 

The most important publications

Michalska A., Maleszka A., 2017, Rola dobrowolnej certyfikacji wyrobów na rynku dóbr trwałego użytku w Polsce in: Stanisław Popek, Małgorzata Miśniakiewicz (red.), Narzędzia doskonalenia jakości: analiza ryzyka wyrobów i usług, s. 117-128.

Michalska A., Maleszka A., 2017, Safety of product as a main aspect of toys quality in: Alina Matuszak-Flejszman, Katarzyna Joachimiak-Lechman (red.), Current Trends in Commodity Science: Selected Aspects of Organization, Product and Process Management, Faculty of Commodity Science, s. 85-95.

Michalska A., Maleszka A., 2016, Certyfikacja dobrowolna wyrobów użytkowych na polskim rynku, Problemy Jakości, 10, s. 2-8.

Michalska A., Maleszka A., 2016, Marketingowe ujęcie usługi dobrowolnej certyfikacji dobra trwałego użytku, Marketing i Rynek, 7, s. 539-550, CD.

Maleszka A., Michalska A., 2016, Wymagania bezpieczeństwa względem produktów powszechnego użytku w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, s. 425-436, CD.

 

Non-scientific interests

healthy lifestyle (sport, organic food, medicine)


 bud A, room 332,
tel. 61 856 94 22
Consultations: 
Tuesday  2.00 - 3.00 p.m., 332 A

e-mail: anna.michalska@ue.poznan.pl