News

Dr inż. Joanna Witczak wystąpiła w programie wyemitowanym przez WTK

z okazji Światowego Dnia Żywności
Dr inż. Joanna Witczak wystąpiła w programie wyemitowanym 17 października przez WTK z okazji Światowego Dnia Żywności, wypowiadając się na temat konieczności wprowadzania działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów żywności oraz ułatwianie postępowanie z produktami o krótkim terminie przydatności do spożycia.